شرایط اخذ روادید

Rechtsgrundlagen عکس را بزرگ کنید (© colourbox)

پس از دریافت تقاضا سفارت بر اساس آئین نامه روادید˛ صدور روادید را بر اساس موارد زیر مورد بررسی قرار می دهد˸
هدف از سفر , PDF 21.71k

تأمین مالی سفر , PDF 24.39k

قصد بازگشت به ایران , PDF 13.33k

بیمه مسافرتی

موارد دیگر (وجود اطلاعات در AZR , SIS)

استفاده از روادید طبق مقررات (عدم تجاوز از مدت قانونی اقامت) , PDF 21.27k
لطفا به موقع از مدارک مورد نیاز مربوط به تقاضای روادید از طریق برگه های راهنما مطلع شوید.

شرایط اخذ روادید

تعیین وقت ویزا

Kalender

وقت برای ارایه درخواست ویزا فقط از طریق سیستم آنلاین امکان پذیر است. خواهشمند است اطلاعات مربوط به روش استفاده از سیستم تعیین وقت را با دقت مطالعه فرمایید و اطلاعات درست و دقیقی درباره شماره گذرنامه و یا نام و نام خانوادگی خود وارد کنید. در غیر این صورت وقت شما باطل می گردد.

تعیین وقت سفارت را می توانید خودتان و به صورت رایگان از طریق سایت اینترنتی سفارت انجام دهید. در صورتی که تعیین وقت سفارت را به شخص ثالثی واگذار می نمایید، لطفاً توجه داشته باشید که تضمینی از طرف بخش روادید برای اعتبار این اشخاص وجود ندارد.

در این جا به سیستم تعیین وقت وارد می شوید: