بیمه مسافرتی

Versicherung عکس را بزرگ کنید (© colourbox)

لطفا توجه کنید که روادید شنگن فقط زمانی صادر خواهد شد که وجود بیمه مسافرتی کامل اثبات شود.
بیمه مسافرتی باید بر اساس موارد زیر باشد˸
•    بیمه مسافرتی (بیمه فردی و یا گروهی) می تواند از طرف متقاضی در کشور محل سکونت˛ چنانچه میسر نبود˛ به جای آن در هر کشور دیگری و یا توسط میزبان در کشور مقصد تهیه گردد.
•    پوشش هزینه بازگشت در موارد بیماری و یا فوت˛ هزینه های درمان در موارد اضطراری و یا بستری شدن اضطراری در بیمارستان در حین اقامت در کشورهای عضو
•    حداقل پوشش هزینه در زمان خسارت باید 30.000 یورو باشد و امکان دریافت مطالبات از این بیمه میسر باشد˛ به طور مثال وجود یک دفتر بیمه در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا˛ سوئیس ویا لیختن اشتاین.
تمامی بیمه ها از آلمان تحت شرایط زیر قابل قبول می باشند˸
•    سهم پرداخت بیمه شده فرانشیز حداکثر 150 یورو
•    معتبر در تمامی کشورهای عضو و برای کل مدت پیش بینی شده اقامت یا مسافرت متقاضی

برای درخواست روادید یکبار ورود لطفا متناسب با زمان اقامت خود را بیمه کنید. اقامت از زمان رسیدن شما به آلمان آغاز می گردد.
برای درخواست روادید چند بار ورود˛ یک ساله و یا چند ساله داشتن بیمه مسافرتی معتبر برای سفر اول کفایت می کند. برای هر بار اقامت بعدی در محدوده شنگن باید متقاضی خود را بیمه کند. مدرک بیمه را در زمان ورود به آلمان همراه داشته و به بازرسان مرز نشان داده شود.
موارد سفر به منظور شرکت در مراسم ورزشی در آلمان را به بیمه گذار خود صریحا اعلام کنید تا شما در صورت آسیب دیدگی های ورزشی نیز متقابلا بیمه باشید.


بیمه مسافرتی

تعیین وقت ویزا

Kalender

وقت برای ارایه درخواست ویزا فقط از طریق سیستم آنلاین امکان پذیر است. خواهشمند است اطلاعات مربوط به روش استفاده از سیستم تعیین وقت را با دقت مطالعه فرمایید و اطلاعات درست و دقیقی درباره شماره گذرنامه و یا نام و نام خانوادگی خود وارد کنید. در غیر این صورت وقت شما باطل می گردد.

تعیین وقت سفارت را می توانید خودتان و به صورت رایگان از طریق سایت اینترنتی سفارت انجام دهید. در صورتی که تعیین وقت سفارت را به شخص ثالثی واگذار می نمایید، لطفاً توجه داشته باشید که تضمینی از طرف بخش روادید برای اعتبار این اشخاص وجود ندارد.

در این جا به سیستم تعیین وقت وارد می شوید: