دیگر اطلاعات (AZR , SIS)

قبل از صدور روادید در هر مورد بر اساس ماده 21 بند 3 بخش c و d آئین نامه روادید استعلام از بانک اطلاعات مرکزی اتباع خارجی (AZR) و سامانه اطلاعات شنگن (SIS) گرفته می شود.
در این سامانه ها اطلاعات مربوط به خارجیانی را که در زمان اقامتشان در آلمان یا محدوده شنگن جرمی مرتکب شده باشند˛ را ثبت می گردد. چنانچه برای متقاضی درAZR  یا  SIS محدودیت ورود ثبت شده باشد، درخواست روادید معمولاً رد خواهد شد.


دیگر اطلاعات (AZR , SIS)

تعیین وقت ویزا

Kalender

وقت برای ارایه درخواست ویزا فقط از طریق سیستم آنلاین امکان پذیر است. خواهشمند است اطلاعات مربوط به روش استفاده از سیستم تعیین وقت را با دقت مطالعه فرمایید و اطلاعات درست و دقیقی درباره شماره گذرنامه و یا نام و نام خانوادگی خود وارد کنید. در غیر این صورت وقت شما باطل می گردد.

تعیین وقت سفارت را می توانید خودتان و به صورت رایگان از طریق سایت اینترنتی سفارت انجام دهید. در صورتی که تعیین وقت سفارت را به شخص ثالثی واگذار می نمایید، لطفاً توجه داشته باشید که تضمینی از طرف بخش روادید برای اعتبار این اشخاص وجود ندارد.

در این جا به سیستم تعیین وقت وارد می شوید: