تشریح روند و قوانین حقوقی

Rechtsgrundlagen عکس را بزرگ کنید (© colourbox)

در خصوص اقامت های بشتر از سه ماه  یا اشتغال به کار ، پیش از صدور روادید، اغلب کسب موافقت اداره مربوطه مسئول در محل اقامت در نظر گرفته شده، الزامی می باشد.   
درخواست شما از طریق سفارت، به ادراه مربوطه فرستاده می شود. از این رو کلیه اصل مدارکی که به زبان غیر آلمانی هستند باید همراه با ترجمه آلمانی و هر کدام دو عدد کپی ارائه داده شوند. گذرنامه ها و قرادهای بیمه درمانی ایرانی نباید ترجمه شوند. رائه اصل آن ها به همراه دو عدد کپی کافی است.
سفارت نمی تواند هیچگونه تاثیری بر روی زمان بررسی نزد ادارات آلمان داشته باشد. حد اقل زمان این روند، هشت هفته است و در برخی موارد ممکن است چندین ماه به طول بیانجامد.  پرسش های مربوط به وضعیت درخواست حداکثر می توانند پس از پایان ده هفته پاسخ داده شوند.
گذرنامه تان را پس از ارائه درخواست دریافت می کنید. نیز یک برگه دریافت حاوی یک کد پیگیری دریافت می نمایید. به محض این که در مورد درخواست شما تصمیم گیری شد، به شما اطلاع داده خواهد شد. در صورتی که پاسخ شما مثبت باشد، وقت ملاقاتی تعیین می شود که در آن می توانید گذرنامه خود را جهت درج روادید ارائه دهید. لطفا در وقت تعیین شده حتما برگه دریافت خود را به همراه داشته باشید. بطور معمول، گذرنامه تان را در همان روز باز پس خواهید گرفت. در صورت همراه نداشتن برگه دریافت یا در موارد دیگر، تحویل گذرنامه می تواند در زمانی دیر تر انجام شود.
بلافاصله پس از ورود، باید اقامت نزد اداره اتباع خارجی اطلاع داده شود. در آنجا اجازه نهایی اقامت صادر خواهد شد.
ارائه اسناد/مدارک جعلی و نیز ارائه اطلاعات نادرست در طی روند روادید، منجر به رد درخواست و ممنوعیت سفر به آلمان (و بدین ترتیب همچنین برای سایر کشورهای حوزه شنگن) می شود.
این که چه مدارکی برای اقامت مورد نظر در آلمان باید ارائه داده شوند، در هر یک از برگه های راهنمای مربوطه آمده است.    
اگر لازم باشد که برای سفر و دریافت رواید، از آلمان برایتان گواهی از اداره ثبت احوال صادر شود، بخواهید ازدواج‌تان را ثبت کنید، درآزمون زبان شرکت کنید و/یا دعوتنامه‌ی رسمی ارسال گردد، سفارت توصیه می‌کند که پس از مشخص شدن زمان قطعی برای مصاحبه ‌نسبت به تهیه‌ی این مدارک اقدام نمایید؛ ارائه‌ی این مدارک درعین‌حال شرط لازم و کافی صدور روادید نمی‌باشند.

تشریح روند و قوانین حقوقی

تعیین وقت ویزا

Kalender

وقت برای ارایه درخواست ویزا فقط از طریق سیستم آنلاین امکان پذیر است. خواهشمند است اطلاعات مربوط به روش استفاده از سیستم تعیین وقت را با دقت مطالعه فرمایید و اطلاعات درست و دقیقی درباره شماره گذرنامه و یا نام و نام خانوادگی خود وارد کنید. در غیر این صورت وقت شما باطل می گردد.

تعیین وقت سفارت را می توانید خودتان و به صورت رایگان از طریق سایت اینترنتی سفارت انجام دهید. در صورتی که تعیین وقت سفارت را به شخص ثالثی واگذار می نمایید، لطفاً توجه داشته باشید که تضمینی از طرف بخش روادید برای اعتبار این اشخاص وجود ندارد.

در این جا به سیستم تعیین وقت وارد می شوید: