چه مدارکی باید ارایه کنم؟ (برگه های راهنما)

Merkblätter عکس را بزرگ کنید (© colourbox)

خواهشمند است اطلاعات لازم را با توجه به هدف سفرتان از برگه های راهنمای مربوطه دریافت نمایید.

سپس فرم درخواست روادید مربوطه را دانلود کرده و در دو نسخه پر نمایید.

در پایان مدارک خود را بر طبق لیست مدارک به ترتیب طبقه بندی نمایید.

روادید پیوست به خانواده - روادید ازدواج و پیوست به همسر

راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / پیوستن خانواده به همسر (و فرزندان همراه) , PDF 379.26k

راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / پیوستن به خانواده (پیوستن فرزند به پدر یا مادر ) , PDF 318.19k

راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / پیوستن به خانواده برای اتباع افغانستان , PDF 360.4k

راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / ازدواج در آلمان , PDF 309.77k

روادید دانشجویی - دوره دکترا، روادید برای دانشمندان میهمان و پژوهشگران

راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / دانشجویی و دوره دکترا , PDF 470.07k

راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی برای متخصصین مهمان , PDF 399.8k

روادید جهت ارزیابی برابری ارزش مدارک آموزشی و تحصیلی خارجی

برگه راهنما جهت درخواست روادید جهت ارزیابی برابری ارزش مدارک آموزشی و تحصیلی خارجی بر اساس مادهa 17 قانون اقامت , PDF 367.83k

روادید برای پزشکان متخصص و سایر موارد اقامت پزشکی

راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / پزشکان متخصص , PDF 387.55k

روادید جهت اشتغال به کار /تأسیس شرکت (کار آزاد)

راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / اشتغال به کار , PDF 71.51k

راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / تأسیس شرکت (کار آزاد) , PDF 70.3k

چه مدارکی باید ارایه کنم؟ (برگه های راهنما)

تعیین وقت ویزا

Kalender

وقت برای ارایه درخواست ویزا فقط از طریق سیستم آنلاین امکان پذیر است. خواهشمند است اطلاعات مربوط به روش استفاده از سیستم تعیین وقت را با دقت مطالعه فرمایید و اطلاعات درست و دقیقی درباره شماره گذرنامه و یا نام و نام خانوادگی خود وارد کنید. در غیر این صورت وقت شما باطل می گردد.

تعیین وقت سفارت را می توانید خودتان و به صورت رایگان از طریق سایت اینترنتی سفارت انجام دهید. در صورتی که تعیین وقت سفارت را به شخص ثالثی واگذار می نمایید، لطفاً توجه داشته باشید که تضمینی از طرف بخش روادید برای اعتبار این اشخاص وجود ندارد.

در این جا به سیستم تعیین وقت وارد می شوید: