گزیده ای از مقررات صدور روادید

توافق اجرایی شنگن: توافق اجرایی قرارداد شنگن در تاریخ 14 جون 1985 بین دولتهای کشورهای پیمان اقتصادی بنلوکس˛ جمهوری فدرال آلمان و جمهوری فرانسه به منظور حذف مرحله ای کنترل در مرزهای مشترک
آئین نامه روادید: بخشنامه جامعه مشترک اروپا 2009/810 مورخ 13/07/2009
آئین نامه مرزی شنگن: بخشنامه جامعه مشترک اروپا 2006/562 مورخ 15/03/2006 در خصوص آئین نامه مشترک برای عبور از مرز توسط اشخاص
قانون اقامت مورخ 30 جولای 2004
بخشنامه اقامت مورخ 25 نوامبر 2004

بخشنامه اشتغال به کار: بخشنامه در رابطه با اجازه کار خارجیان تازه وارد مورخ 22 نوامبر 2004
بخشنامه روادید اقامتی: بخشنامه شماره 2010/265 (جامعه مشترک) مجلس و شورای اروپا مورخ 25 مارچ 2010 برای تغییر توافق اجرایی قرارداد شنگن و بخشنامه (جامعه مشترک) اروپا شماره 2006/562 در مورد تردد اشخاص دارای روادید جهت اقامت بلند مدت

تعیین وقت ویزا

Kalender

وقت برای ارایه درخواست ویزا فقط از طریق سیستم آنلاین امکان پذیر است. خواهشمند است اطلاعات مربوط به روش استفاده از سیستم تعیین وقت را با دقت مطالعه فرمایید و اطلاعات درست و دقیقی درباره شماره گذرنامه و یا نام و نام خانوادگی خود وارد کنید. در غیر این صورت وقت شما باطل می گردد.

تعیین وقت سفارت را می توانید خودتان و به صورت رایگان از طریق سایت اینترنتی سفارت انجام دهید. در صورتی که تعیین وقت سفارت را به شخص ثالثی واگذار می نمایید، لطفاً توجه داشته باشید که تضمینی از طرف بخش روادید برای اعتبار این اشخاص وجود ندارد.

در این جا به سیستم تعیین وقت وارد می شوید: