در صورت تمایل وب سایت یا صفحه ای از آن را به دوستان خود توصیه کنید!

کانال دوم تلویزیون آلمان (ZDF) به عنوان میهمان: مدیر کل، دکتر توماس بلوت به تهران سفر کرد

بازگشت