در صورت تمایل وب سایت یا صفحه ای از آن را به دوستان خود توصیه کنید!

سفیر کلور-برشتولد در گفتگو با نمایندگان اقلیت های مسیحی ارمنی و آشوری در مجلس شورای اسلامی ایران

بازگشت