در صورت تمایل وب سایت یا صفحه ای از آن را به دوستان خود توصیه کنید!

حمایت سه میلیون یورویی آلمان از فعالیت دو شورای پناهندگان نروژ و دانمارک پیرامون افغان‌های حاضر در ایران

بازگشت